1723.png

 

 

 

2606.png

 

 

 

3653.png

 

 

 

8039.png  

 

 

下列一則聳動的利多新聞:

 

3037-2.png  

 

      幾個外資把欣興講得跟救世主一樣,但如果投資人看該公司的營收狀況,一定會納悶,這些外資到底是用哪隻眼睛看到"欣興走出谷底"的跡象,莫非事隔山抓藥不成:

 

3037-1.png  

    全站熱搜

    bonddealer 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()